Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat metody edukacyjnej wartości dodanej – narzędzia pozwalającego zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania,
 • zdobycie umiejętności obliczania EWD, interpretacji wyników pomiaru dydaktycznego i zastosowania w ocenie jakości kształcenia.
 • zdobycie umiejętności wykorzystywania wyników EWD w planowaniu pracy własnej,
 • rozwijanie umiejętności analizy jakości pracy szkoły i nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

 Program szkolenia:

 1. Czym jest edukacyjna wartość dodana? Jakie informacje można uzyskać przy stosowaniu EWD?
 2. Główne cele wprowadzenia EWD.
 3. Typy wskaźników EWD – wskaźniki jednoroczne i trzyletnie.
 4. Jak porównywać i interpretować wskaźniki EWD?
 5. Specyfika polskiego modelu EWD. Jak liczyć EWD w polskim modelu?
 6. Czym jest „kalkulator” EWD?
 7. Korzyści dla szkoły wynikające ze stosowania EWD.
 8. Możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem EWD.
 9. Wskaźniki EWD czy średnia arytmetyczna wyniku egzaminu – co jest lepszą miarą efektywności kształcenia?
 10. Wskaźniki EWD przy planowaniu kierunków rozwoju szkoły.

 

Metody szkolenia: wykład, dyskusja, warsztaty – praca w zespołach.

Czas trwania: 3 godziny.

Cena: do uzgodnienia.

Kwalifikacje: certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin: do uzgodnienia.