Celem głównym projektu jest wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy wśród 70 osób (39 kobiet i 31 mężczyzn): pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 7 osób (4 kobiet i 3 mężczyzn) i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – 63 osób (35 kobiet i 28 mężczyzn), pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe dobrane indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu (doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem IPD obligatoryjne dla wszystkich uczestników, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, staże, studia podyplomowe, dodatek relokacyjny i pośrednictwo pracy), w okresie 1.08.2020 – 31.07.2021.

Dofinansowanie projektu z UE: 982.467,20 zł.
Biuro projektu: ul. Długa 5/136, 20-346 Lublin

Przyjdź lub zadzwoń:
Chełm, ul. Lwowska 13 r, ul. Armii Krajowej 11a
tel.:  530 560 477, 533 904 887