Od dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie wiele zmian w podatku od towarów i usług. Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie problematyki występującej w podatku VAT na 2016 rok jak i zmian, które jeszcze są planowane do wdrożenia w 2016 roku.

Program szkolenia:

1. Nowa właściwość organów podatkowych w sprawach dotyczących VAT

2. Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2a i n ustawy
o VAT:

a) w jakich przypadkach mamy obowiązek zastosować nową proporcję?

b) w jaki sposób wybrać metodę jej określenia?

c) od kiedy stosuje się nową proporcję?

3. Metody obliczenia nowej proporcji:

a) metody związane z zatrudnieniem,

b) metody związane ze strukturą przychodów,

c) metody związane z powierzchnią lub kubaturą,

d) metody wieloczynnikowe.

4. Podwyższone i obniżone odsetki od zaległości w podatku od towarów i usług (50% i 150%).

5. Dostosowanie ewidencji do potrzeb nowych deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D – 1 stycznia 2016 r.,  brak obowiązku uzasadniania przyczyn korekty deklaracji 

a) nowe pola deklaracji: 31, 32, 33, 34, 35 (Dział C),

b) korekta podatku naliczonego w polu 47 (Dział D),

6. Zmiany w uldze na złe długi przy restrukturyzacji od 2016 roku.

7. Nowy wyrok TSUE z dnia 22 października 2015 r. dotyczący odliczania z faktur fikcyjnych.

8. Centralizacja rozliczeń w samorządach oraz nowa uchwała NSA w sprawie podmiotowości zakładów budżetowych.

9. Interpretacja ogólna MF z 29.12.2015 r. w zakresie zasady in dubio pro tributario (rozstrzyganie na korzyść podatnika) w kontekście podatku VAT.

10. Planowane narzędzia do wdrożenia w 2016 roku : Centralny Rejestr Faktur oraz podzielona płatność: zmiany w rozliczeniu podatku naliczonego (split payment) – proporcje.

11. Zasady zwrotu VAT, analiza dotychczasowych terminów i omówienie planowanych – zróżnicowanie terminów zwrotu podatku w zależności od wielkości kwoty do zwrotu, – załączenie rejestru zakupów, wykazu wszystkich wystawców faktur, wykazu kontrahentów powiązanych z podatnikiem.

12. Interpretacje w sprawie VAT- zasady wydawania interpretacji i koncepcja ich zlikwidowania po nowelizacji ustawy, czy dotychczasowe interpretacje stracą moc wiążącą?