Oferowane wsparcie:

 • kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji ( w tym zajęcia praktyczne):
 • E.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • praktyki zawodowe

Uczestnikami kursu mogą być osoby powyżej 18 r.ż., które na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego):

 • zamieszkują, uczą się, pracują lub pozostają bez pracy ( osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • posiadają wykształcenie od podstawowego do policealnego

Korzyści z udziału w projekcie:

 • uzyskanie nowych kwalifikacji lub kompetencji
 • bezpłatny egzamin przed Okręgową Komisją Edukacyjną, uczestnik otrzymuje świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji w zawodzie technik informatyk
 • bezpłatne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie prosimy o zgłaszanie się do naszych oddziałów w Chełmie w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych:

 • ul. Armii Krajowej 11a, tel. 530 560 477
 • ul. Lwowska 13R, tel. 533 904 887