Cel szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z zasadami rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem oraz możliwościami ochrony przed zwolnieniem z pracy.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Program szkolenia:

–  Podstawy zatrudnienia nauczycieli w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkołach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia, szkołach niepublicznych

–  Status zawodowy nauczyciela

–  Ochrona pracy nauczyciela

–  Nauczyciel i dyrektor przed sądem pracy

–  Organ prowadzący a polityka kadrowa w szkole

 

Prowadzący:

dr Adam Balicki – prawnik i historyk, specjalista prawa oświatowego. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz nauczyciel dyplomowany w szkole ponadgimnazjalnej.

Metody szkolenia: wykład, dyskusja, warsztaty.

Koszty szkolenia dla jednej osoby:

110,00 PLN + 23%VAT – dla członków związków zawodowych

160,00 PLN + 23%VAT – dla pozostałych nauczycieli

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.