Cele kursu:

usystematyzowanie wiedzy na temat aktów prawnych dotyczących urzędników państwowych,

– obowiązki dyrektora i nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów,

– kształtowania autorytetu w świadomości młodego człowieka.

 

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści pracujący w placówkach oświatowych.

 Program szkolenia:

  1. Przepisy prawne odnoszące się do pracy nauczyciela jako funkcjonariusza państwowego.
  2. Prawa i obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli.
  3. Czym jest autorytet?
  4. Jakimi cechami musi charakteryzować się nauczyciel, by cieszyć się autorytetem w klasie?
  5. Czym są narzędzia skutecznej komunikacji?
  6. Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej?
  7. Za co uczeń ceni nauczyciela?

Czas trwania: 3 – 4  godziny

Metody szkolenia: wykład, dyskusja,

Cena: do uzgodnienia.         

Kwalifikacje: certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin: do uzgodnienia.