Cele szkolenia:

– zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi urządzeń multimedialnych wspomagających  proces kształcenia,

– rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem multimediów,

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i modyfikacji materiałów multimedialnych z zasobów internetowych.

 

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

 Program szkolenia:

  1. Grafika komputerowa – podstawowe pojęcia i funkcje; grafika rastrowa.
  2. Prezentacja multimedialna w dydaktyce – znaczenie prezentacji dla procesu kształcenia; sposoby tworzenia prezentacji, uzupełniania o pliki dźwiękowe i elementy graficzne.
  3. Tablica interaktywna i jej zastosowanie w dydaktyce – kalibracja, synchronizacja urządzeń i oprogramowanie; wykorzystywanie tablicy przy tworzeniu prezentacji; obsługa edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych; wykorzystanie zasobów internetowych do pracy z tablicą interaktywną.

 

Metody szkolenia: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 8 godz.(2 x 4 godz.).

Cena: do uzgodnienia.

Kwalifikacje: certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin: do uzgodnienia.

 

Uwaga! Istnieje również możliwość uzyskania certyfikatu ECCC – Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (w zakresie modułu PI M4 Multimedia w dydaktyce za dodatkową opłatą).