Centrum Szkoleniowo Doradcze zostało wpisane do Bazy Usług Rozwjowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), jako podmiot świadczący usługi szkoleniowe. Przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione w małych i średnich przedsiębiorstwach mogą uzyskać dofinansowania na nasze szkolenia.

Każde z 14 województw (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) posiada do rozdysponowania środki finansowe na podniesienie kwalifikacji pracowników sektora MŚP w ramach RPO. Usługi rozwojowe realizowane w ramach tych środków mogą być świadczone jedynie przez instytucje zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP. Bazę instytucji, które przeszły pomyślną weryfikację PARP oraz świadczonych przez nie usług rozwojowych stanowi platforma BUR – tj. Baza Usług Rozwojowych.

Bierzemy pod uwagę odbiorców w całej Polsce.

Nasze tematy to m.in.:

– szkolenia językowe

– szkolenia komputerowe

– certyfikacje