BEZPŁATNE

w ilości 520 godzin, w tym:

– 190 godzin teorii

– 170 godzin praktyki

– 160 godzin praktyki zawodowej w kwiaciarni

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FLORYSTA przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

ZAPRASZAMY

OSOBY DOROSŁE ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, KTÓRE Z WŁASNEJ INICJATYWY
ZAINTERESOWANE SĄ NABYCIEM, PODNIESIENIEM BĄDŹ
UZUPEŁNIENIEM KWALIFIKACJI W ZAWODZIE FLORYSTA, W TYM
OSOBY PRACUJĄCE I POZOSTAJĄCE BEZ PRACY