REALIZOWANE:

 1. Szkolenia w ramach działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

Program szkolenia-moduły zgodne z ECDL

-230 os. będzie uczestniczyć w szkoleniu (120 godz.) z zakresu TIK na poziomie B (średniozaawansowanym)

– 230 os. przystąpi do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania certyfikatu ECDL PROFILE potwierdzającego nabyte przez nich kompetencje cyfrowe TIK w obszarach zgodnych z wymaganiami ramy kompetencji TIK, na poziomie B.

B1-Podstawy pracy z komputerem (18 godz)

B2-Podstawy pracy w sieci (18 godz)

B3-Przetwarzanie tekstów (30 godz)

B4-Arkusze kalkulacyjne (30 godz)

S3-IT Security-Bezpieczeństwo (12 godz)

-Rozwiązywanie problemów (12 godz)

język angielski:

-150 os. będzie uczestniczyć w kursie (180 godz.) j. angielskiego na pełnym poziomie A -podstawowy (A1 + A2)

– 150 os. przystąpi do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania uznanego certyfikatu TGLS (The Global Language System Polska) potwierdzającego nabyte kompetencje językowe z angielskiego zgodne z Europejski m Systemem Opisu Kształcenia Językowego, na pełnym poziomie A (A1+A2).

Obszar realizacji: woj. lubelskie

2. Projekt w ramach POWER „Droga do kariery”

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia u 60 Uczestników Projektu (36 kobiet/24 mężczyzn) osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym min. 40% osób o niskich kwalifikacjach, dzięki kompleksowemu wsparciu szkoleniowo-doradczemu w okresie od 01.06.2016 r. do 31.03.2017 r.

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:

Zadanie 1. Doradztwo zawodowe indywidualne połączone z przygotowaniem IPD

Zadanie 2. Poradnictwo psychologiczne indywidualne

Zadanie 3. Szkolenie zawodowe

1. Telefoniczny handlowiec – program będzie obejmował m.in. – profesjonalny wizerunek przez telefon, – techniki wzbudzania ciekawości przez telefon, – telefoniczne rozpoznawanie potrzeb klientów, – telefoniczne odpieranie obiekcji klientów, – prowadzenie trudnych rozmów telefonicznych, – techniki sprzedaży przez telefon, – finalizowanie rozmowy, – telefoniczne rozmowy przyśpieszające ściąganie należności.

2. Analityk systemów komputerowych – program będzie obejmował m.in. – metody statystyczne analizy danych, – samodzielnie analizować duże ilości danych, – wizualizacja danych i tworzenie interaktywnych wizualizacji w Excelu, – najważniejsze narzędzia i techniki Excela związane z przetwarzaniem danych (w tym m.in. tabele przestawne).

3. Instalator sieci światłowodowych – program będzie obejmował m.in. – posługiwanie się narzędziami do zdejmowania pokryć ochronnych i precyzyjnego cięcia światłowodów, – wykonywania złączy światłowodowych metodą klejenia, – wykonywania mechanicznych złączy światłowodowych, – instalowania i konfigurowania przełącznic oraz muf światłowodowych.

Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 800 zł.

Zadanie 4. Staże

Zadanie 5. Pośrednictwo pracy

Obszar realizacji: woj. lubelskie

3. Projekt w ramach POWER  Start w przyszłość

W ramach projektu realizowane będą szkolenia:

 • Eco Recykler
 • Pracownik Kancelaryjny – Eco biuro
 • Sekretarka – Eco biuro
 • Tapicer Meblowy
 • Pracownik działu logistyki
 • Instruktor/ka Fitness
 • Dekorator sklepów

Zapewniamy:

 • płatny staż
 • ubezpieczenie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • badania lekarskie
 • zatrudnienie po stażu na co najmniej 3 miesiące

Obszar realizacji: woj. lubelskie

ZREALIZOWANE

Obsługa Internetu

Adresaci: 
Osoby powyżej 45 roku życia dla osób z maksymalnie średnim wykształceniem. 

Tematyka:

 • obsługa komputera i podstawowych programów (edytowanie tekstów, wydruk, zapisywanie ich na dysku i przesyłanie e-mailem),
 • obsługa portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Nasza Klasa) i komunikatorów (Gadu-Gadu, Skype),
 • zastosowanie internetu w życiu codziennym (np. planowanie podróży za pomocą Google Maps, zakładanie skrzynek mailowych, obsługa programu Outlook, korzystanie z przeglądarek internetowych),
 • korzystanie z elektronicznych usług oraz aplikacji wykorzystujących e-formularze (zakupy w sieci, obsługa kont bankowych, rejestracja wizyt w przychodniach), ZIP, ePUAP, rozkłady jazdy PKP/PKS),
 • zakładanie i prowadzenie bloga.

 

Obsługa Internetu i komputera

Adresaci: 
Szkolenie jest skierowane do osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” (powyżej 45 roku życia) mieszkających na terenie województwa lubelskiego, gdzie powstaje obecnie lubelska sieć szerokopasmowa. 

Bloki tematyczne:

 • obsługa komputera i podstawowych programów (edytowanie tekstów, wydruk, zapisywanie ich na dysku i przesyłanie e-mailem),
 • obsługa portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Nasza Klasa) i komunikatorów (Gadu-Gadu, Skype),
 • zastosowanie internetu w życiu codziennym (np. planowanie podróży za pomocą Google Maps, zakładanie skrzynek mailowych, obsługa programu Outlook, korzystanie z przeglądarek internetowych),
 • korzystanie z elektronicznych usług oraz aplikacji wykorzystujących e-formularze (zakupy w sieci, obsługa kont bankowych, rejestracja wizyt w przychodniach), ZIP, ePUAP, rozkłady jazdy PKP/PKS),
 • zakładanie i prowadzenie bloga.

 

Szkolenie J. Angielski na poziome A2 + podstawowy kurs komputerowy

Adresaci: 
Osoby w wieku 50-64 lata oraz grupa osób niepełnosprawnych w wieku 18-64. 

Tematyka:

 • realizowane w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości”,
 • projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych,
 • projekt realizowany jest przy w współpracy Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek.

 

Szkolenie Webstarter – projektowanie stron WWW

Adresaci: 
dla osób pracujących w wieku 18 – 64 lata 

Informacje: 
W ramach projektu „Arena kluczowych możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych w ramach umowy podpisanej z Województwem Lubelskim – Zarządem Województwa Lubelskiego.

Szkolenie J. Angielski na poziomie A1+A2

Adresaci: 
dla osób pracujących w wieku 50 – 64 lata. 

Informacje: 
w ramach projektu: „Panorama sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych w ramach umowy podpisanej z Województwem Lubelskim – Zarządem Województwa Lubelskiego.