Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e- usług publicznych, poprzez realizację szkoleń z zakresu korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych).

 Zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  • osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osoby w wieku 18-65+,
  • osoby zamieszkujące województwo lubelskie