Centrum Szkoleniowo Doradcze prowadzi aktywną działalność szkoleniową. Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Aktywizujemy zawodowo osoby bezrobotne, dajemy szansę nauki na bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych i funduszy europejskich, umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  ………….
  • Cyfrowe lubelskie dla pełnosprawnych w sieci

Czytaj więcej…

Florysta Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w ilości 520 godzin, w tym:

– 190 godzin teorii

– 170 godzin praktyki

– 160 godzin praktyki zawodowej w kwiaciarni

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FLORYSTA przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

ZAPRASZAMY

– OSOBY DOROSŁE ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, KTÓRE Z WŁASNEJ INICJATYWY SĄ ZAINTERESOWANE SĄ NABYCIEM, PODNIESIENIEM BĄDŹ UZUPEŁNIENIEM KWALIFIKACJI W ZAWODZIE FLORYSTA, W TYM OSOBY PRACUJĄCE I POZOSTAJĄCE BEZ PRACY

Odwiedź również: