Centrum Szkoleniowo Doradcze prowadzi aktywną działalność szkoleniową. Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Aktywizujemy zawodowo osoby bezrobotne, dajemy szansę nauki na bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych i funduszy europejskich, umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  ………….

Aktualnie szukamy chętnych do udziału w projekcie: „Nowy Start”

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy wśród 70 osób (39 kobiet i 31 mężczyzn): pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 7 osób (4 kobiet i 3 mężczyzn) i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – 63 osób (35 kobiet i 28 mężczyzn), pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe dobrane indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu (doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem IPD obligatoryjne dla wszystkich uczestników, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, staże, studia podyplomowe, dodatek relokacyjny i pośrednictwo pracy), w okresie 1.08.2020 – 31.07.2021.    
  • Cyfrowe lubelskie dla pełnosprawnych w sieci

Czytaj więcej…

Florysta Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w ilości 520 godzin, w tym:

– 190 godzin teorii

– 170 godzin praktyki

– 160 godzin praktyki zawodowej w kwiaciarni

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FLORYSTA przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

ZAPRASZAMY

– OSOBY DOROSŁE ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, KTÓRE Z WŁASNEJ INICJATYWY SĄ ZAINTERESOWANE SĄ NABYCIEM, PODNIESIENIEM BĄDŹ UZUPEŁNIENIEM KWALIFIKACJI W ZAWODZIE FLORYSTA, W TYM OSOBY PRACUJĄCE I POZOSTAJĄCE BEZ PRACY

Odwiedź również: