Warunki uczestnictwa w projekcie:

Zapraszamy osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu , w szczególności:

  • Zamieszkałe wyłącznie  na terenie województwa lubelskiego(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
  • Osoby pozostające bez zatrudnienia tj. bierne zawodowo lub bezrobotne
  • Posiadające wykształcenie max. ponadgimnazjalne

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się jest spełnienie warunków formalnych oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych

 

Wsparcie :

  • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne wraz z IPD ( 8h/os, 2 dni po 4h)
  • Szkolenie zawodowe
  • Staże zawodowe ( 5 miesięcy)
  • Pośrednictwo pracy ( 6h/os, 2 dni po 3h)

 

Oferujemy :

  • Stypendium szkoleniowe (6,65 zł netto/ h)
  • Stypendium stażowe ( 997,40 zł netto/miesiąc)
  • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

 

Przyjdź lub zadzwoń:
Chełm, ul. Lwowska 13 r, ul. Armii Krajowej 11a
tel.:  530 560 477, 533 904 887